آخرین خبرها

Recent Posts

قابل توجه فراگیران کارگاه پکیج نویسی اسامی لوح های آماده دانشجویان در قسمت خدمات آموزشی قابل رویت می باشد. جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه ادامه مطلب »

قابل توجه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

شنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۱۴ تا ۱۶ درس فنون و مهارت های تورگردانی ساعت ۱۶ تا ۱۸ درس شناخت اماکن تاریخی ارائه می گردد. غیبت در درس فنون و مهارت ( بلا استثنا ) منجر به حذف درس خواهد شد.   موسسه جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه ادامه مطلب »

دوره  آموزشی توانمندسازی

دوره  آموزشی توانمندسازی (گردشگری پایدار) شنبه مورخ ۹۸/۲/۷ توسط موسسه آموزش پیشگامان آواپارسه برگزار گردید . مدرس:استاد حاجی زاده موسسه جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه ادامه مطلب »

دوره آموزشی توانمندسازی

دوره  آموزشی توانمندسازی (مبانی مدیریت کیفیت در صنعت گردشگری) چهارشنبه مورخ ۹۸/۲/۴ توسط موسسه آموزش پیشگامان آواپارسه برگزار گردید . مدرس:استاد محمدی موسسه جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه ادامه مطلب »

دوره آموزشی توانمندسازی

دوره  آموزشی توانمندسازی (فرانت آفیس) آداب و رفتار حرفه ای در صنعت گردشگری سه شنبه مورخ ۹۸/۲/۳ توسط موسسه آموزش پیشگامان آواپارسه برگزار گردید . مدرس:استاد شهبازی جهانگردی هتلداری آواپارسه ادامه مطلب »