دوره DBA گردشگری  با هدف استفاده کاربردی از علم روز مدیریت برای ارتقا و توسعه کسب وکار برای مدیران ارشد حوزه گردشگری ارائه می‌شود و درواقع می توان گفت دوره DBA گردشگری عالی ترین سطح آموزش مدیریت برای مدیران سازمان ها است. و با رویکردی تحقیقی و پژوهشی می باشد که تمرکز آن بر شیوه های کاربردی و مهارت در زمینه تجارت و کسب و کار است.

مزایای شرکت در این دوره

– برگزاری تور – کارگاه در هتل های برجسته ی کشور
– بهره مندی از روش های تدریس نوین در دنیا اعم از Case Study، Role Playing و …
– توجه به کیفیت دوره‌های آموزشی و تمرکز بر مهارت‌های کاربردی محیط کسب و کار گردشگری

– برقراری ارتباطات کاری و حرفه ای در کلاس ها ( دانش پژو هان عمدتا از فعالان و مدیران هتل ها و گردشگری کشور هستند. )

– بهره مندی از اساتید برتر و با سابقه کاری فعال در کسب و کار گردشگری و هتلداری کشور

آموزه های دوره

– سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی در گردشگری
– شیوه‌های تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری گردشگری
– آشنایی با مدل‌های تصمیم گیری در کسب و کارهای گردشگری
– آشنایی با تکنیک‌های پیشرفته برندسازی و تبلیغات در گردشگری
– آشنایی با فنون و مهارت‌های مذاکرات تجارت بین‌الملل گردشگری
– فنون و مهارت‌های مدیریت پیشرفته منابع انسانی در صنعت گردشگری
– آشنایی با تکنیک‌های پیشرفته تحقیقات بازار و مخاطب‌شناسی گردشگران

گذراندن ۱۰ درس از دروس فوق به اضافه ی پروژه پایانی الزامی میباشد.

 

مزایای شرکت در دوره هتلداری:

 – بهره مندی از اساتید برتر و با سابقه کاری فعال در کسب و کار گردشگری و هتلداری کشور
– توجه به کیفیت دوره های آموزشی و تمرکز بر مهارت های کاربردی با توجه به محیط کسب و کار هتلداری و گردشگری

-برگزاری تور – کارگاه در هتل های برجسته ی کشور

-بهره مندی از روش های تدریس نوین در دنیا اعم از Case Study، Role Playing و …

– برقراری ارتباطات کاری و حرفه ای در کلاس ها ( دانش پژو هان عمدتا از فعالان و مدیران هتل ها و گردشگری کشور هستند. )

آموزه های دوره هتلداری:

– ارتقای دانش مدیران در حوزه هتلداری
– شناخت جدید ترین رویه ها در کشور ها و شرکت های پیشرو
– کشب جدید ترین تجارب مجموعه ها و شرکت های جهانی در زمینه ی رهبری هتل
– آشنایی با قوانین حقوقی و تجاری فعالیت های جهانی در زمینه ی رهبری هتل
– چگونگی اتصال به زنجیره های بزرگ صنعت جهانی هتلداری
– ارتقای بینش کسب و کار و تسلط بر مهارت های مدیریتی
– کسب مهارت های اجرایی در عملیات تخصصی هتلداری و گردشگری
– شناخت بازار های هدف و گروه های هدف در گردشگری و هتلداری
– مدیریت بر هزینه و درآمد در قالب حسابداری هتل ها