كارگاه كاربردي و عملي
🍃اهميت و حفظ جنگل هاي هيركاني، بعنوان دومين اثر طبيعي ميراث جهاني 1400/07/17

* فایل موضوعات مطرح شده در کارگاه روز شنبه ۱۷ مهرماه جهت استحضار و اشتراک‌گذاری با دوستان علاقه مند

اهمیت_حفاظت_از_جنگل_های_هیرکانی_به_عنوان_میراث_جهانی_7_1400