📌پذیرش دانشجو بدون کنکور در مقطع کارشناسی مدیریت هتلداری
🔻خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با مرکز آموزش تماس حاصل نمائید.
☎️ 44293424-011

☎️ 44294424-011

☎️ 44295424-011