قابل توجه دانشجویان بلد محلی، مدیریت هتلداری، قنادی و شیرینی پزی

اسامی لوح های اماده فراگیران در بخش خدمات آموزشی قابل رویت می باشد.

جهت دریافت لوح ، روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷ به موسسه پیشگامان آوا پارسه مراجعه نمایید.