تور آموزشی سه گنجینه تهران

یک روزه

شنبه 28 اردیبهشت 98

گشتها:

کاخ گلستان   ( قدیمی ترین کاخ تاریخی تهران و تنها اثر فهرست میراث جهانی شهر تهران)

موزه ملی ایران   (موزه مادر و بزرگترین موزه باستان شناسی و تاریخ ایران با گنجیه ی بی بدیل)

خزانه جواهرات ملی   (گنجینه ی بی بدیلی از گرانبهاترین جواهرات جهان)

شماره تماس جهت هماهنگی  ۰۱۱۴۴۲۹۴۴۲۴

موسسه جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه