📌از روز شنبه ٩٩/٠٩/٢٩ تمامی كلاس هاي موسسه تشكيل مي گردد.

📍مازندران – موسسه آموزش آوا پارسه

ttps://instagram.com/avaparse