💢اعلام نتایج اعتراضات آزمون جامع

⭕️ به اطلاع فراگيران مديرفني و راهنمايان می رساند نتایج اعتراضات به نتیجه آزمون جامع اعلام گردیده و در سایت
https://edutourism.mcth.ir/
قابل مشاهده می‌باشد.

وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری (ساجا)
سامانه جامع آموزش گردشگری