‏به زنی که همسر ندارد وفرزندانش را به تنهایی بزرگ میکند «بزرگ بانو» گفته میشود نه «زن بی سرپرست»!وقت آن رسیده ادبیات کلام را تغییر دهیم. روز زن بر تمامي بانوان اين سرزمين گرامي باد.