مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران و دانشگاه مازندران با هدف آشنایی دانشجویان دانشگاه مازندران با جاذبه‌های طبیعی، زیارتی و گردشگری تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه مشترک حیدر جانعلی زاده چوب‌بستی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران و رحیم یعقوب‌زاده رئیس مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران، راهکارهای اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه و اقدامات اجرایی بعدی در زمینه‌ی این تفاهم‌نامه که مهترین هدف آن آشنایی دانشجویان این دانشگاه با جاذبه‌های گردشگری بود، بحث و گفتگو شد.

1453900625119_Iran-touristic-7-th3
در این نشست علاوه بر تشریح اهداف، رویکردهای فرهنگی موجود، سیاست‌ها، توانمندی‌ها و برنامه‌های حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران و مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران در خصوص اجرای برنامه‌های مشترک در قالب اردوهای داخلی و خارجی، نشست تخصصی و همایش برای آشناسازی دانشجویان دانشگاه مازندران با جاذبه‌های طبیعی، زیارتی، فرهنگی و اجتماعی کشور به منظور ارتقای خودآگاهی ملی و حس دلبستگی به میهن بحث و تبادل شد.

علاوه بر گسترش گردشگری علمی- فرهنگی ،تاکید بر اردوهای علمی- تخصصی با رویکرد مهارت­ محور را ویژه دانشگاه مازندران نیز در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.

بر اساس تفاهم‌نامه منعقده و مذاکرات به عمل آمده دو طرف، قرار شد تا با استفاده از توان تخصصی، تسهیلات و امکانات گردشگری موجود، اردوهای علمی و تخصصی و برنامه‌های گزیده ویژه دانشجویان دانشگاه مازندران برای آشنایی مخاطبان با پروژه های ملی و دستاوردهای فناورانه ایران و نیز مواریث طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی و اجرا شود.