مروز در کمیته میراث جهانی یونسکو ۳۴ محوطه تاریخی، فرهنگی و ترکیبی را بررسی می کند تا در صورت واجد شرایط بودن آن ها را در لیست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، یکی از این آثار شهر تاریخی یزد است. یزد

دوم جولای (۱۱  تیر) چهل و یکمین جلسه کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر کراکوف لهستان شروع می شود و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد. در طول این زمان ۳۴ اثر مختلف تاریخی و طبیعی شامل شهر یزد بررسی می شوند تا در صورت امکان در لیست یونسکو قرار بگیرند. پنج اثر شامل مرکز تاریخی وین، یک پارک ملی در برزیل، منطقه حفاظت شده خلیج کالیفرنیا، دره کاتماندو، و باغ شالیمار و قله لاهور پاکستان نامزد رفتن به لیست میراث در خطر یونسکو هستند و آثار طبیعی و تاریخی زیادی هم نامزد قرار گرفتن در لیست یونسکو شده اند.