کسب رتبه برتر آموزش موسسه گردشگری (کشوری) را به کلیه اساتید،همکاران و دست اندرکاران تبریک عرض می نمائیم. واین مقام را مقرون زحمات بی دریغ شما همکاران و همراهان گروه آوا پارسه می باشیم.