کارگاه کاربردی و عملی آشنایی با نرم افزار جامع هتلداری

همراه با مهارت های تئوری عملی

مدرس:جناب مهندس موسوی

شروع دوره:98/8/28

ظرفیت محدود

همراه با گواهینامه رسمی

موسسه پیشگامان آواپارسه