🧧کارگاه مجازی رایگان پيشگامان آوا پارسه
📌عنوان ‌: نقش موزه های ایران در صنعت گردشگری
🎙مدرس : دکتر مجتبی صفری
🔖تاریخ : سه شنبه 6 خرداد
⏱زمان : ساعت 17 الی 18
🔺جهت شرکت در این کارگاه در زمان
تعیین شده روي لینک زیر کلیک نمائيد و پس از وارد نمودن نام و نام خانوادگي خود، به كارگاه ملحق شوید.

http://lms.maziar.ac.ir/b/ava-663-cpj