🧧کارگاه مجازی رایگان پيشگامان آوا پارسه
📌عنوان ‌: برنامه ریزی سفر
🎙مدرس : مهسا مطهر
🔖تاریخ : سه شنبه 10 تیر
⏱زمان : ساعت 14
🔺جهت شرکت در این کارگاه در زمان
تعیین شده روي لینک زیر کلیک نمائيد و پس از وارد نمودن نام و نام خانوادگي خود، به كارگاه ملحق شوید.

http://lms.maziar.ac.ir/b/ava-9rp-4tc