💠 به مناسبت هفته گردشگری و ثبت جهانی جنگل های هیرکانی موسسه آوا پارسه برگزار میکند
🦌کارگاه رایگان روایتگری با عنوان گاوبانگی ( گوچمر) مارال ( گوزن قرمز) یکی از مهم ترین گونه حیوانی جنگل های هیرکانی

💠روایتگر: محمدغفاری(پیرطاهر)
🔹زمان: شنبه 6 مهر ساعت 16
🔹 مکان: موسسه پیشگامان آوا پارسه