💠کارگاه حضوري کاربردی(رايگان)

💠آشنايي با عناصر معماري در بافت هاي تاريخي

🌀مدرس : دكتر مجتبي صفري

🌀شنبه : 1 آبان 1400

💠زمان حرکت: 10/30 صبح از موسسه

💠جهت اطلاعات بیشتر با موسسه آوا پارسه تماس حاصل نمائید.  ☎️01144294424