ميهن دوستي و گردشگري

روايتگر : يونس غلامي
زيارتگاه زرتشتيان
درياي خزر تا دماوند (از احياي خزر تا احياي دماوند)
تخت فريدون _ پاسارگاد (از حقيقت اسطوره تا واقعيت تاريخ)
يوش _ طوس (از پدر شعر فارسي تا پدر زبان فارسي)
طوس _ نيشاپور (بيدارتر از روان جهان)
تبريز _ خوي _ قونيه (از سير آفاق تا سير انفس)
زمان:شنبه يكم تير ماه ساعت ١٦ الي ١٨
مكان: موسسه پيشگامان آوا پارسه
شركت براي عموم علاقمندان آزاد مي باشد.

موسسه جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه