کارگاه آموزشی تکنیک ها و مهارت های تورگردانی

🔹همراه با مهارت های تئوری و عملی
🔹مدرس: رامین ذبیح مند، مدرس بین المللی WFTGA
🔹 8 مرداد 98

جهت ثبت نام با مرکز آموزش تماس حاصل نمائید.

01144294424

جهانگردی و هتلداری آوا پارسه.

کارگاه