کارگاه آموزشی تکمیلی تکنیک ها و مهارت های تورگردانی

/, تورها وکارگاه های آموزشی/کارگاه آموزشی تکمیلی تکنیک ها و مهارت های تورگردانی

برگزاری کارگاه تکمیلی تکنیک ها و مهارت های تورگردانی در آوا پارسه (تئوری و عملی )
مدرس: رابین ذبیح مند

  

۱۳۹۸-۶-۲۱ ۰۶:۵۷:۳۹ +۰۰:۰۰