تمامی علاقه‌مندان آشنایی با ضوابط ارزیابی، درجه بندی تاسیسات گردشگری و متقاضیان دریافت کد فعالیت ارزیاب تاسیسات گردشگری وکد فعالیت مدیرفنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری، مخاطبان این دوره های آموزشی هستند.

شرکت در دوره آموزشی و دریافت گواهینامه به معنای دریافت کد فعالیت نیست بلکه دارا بودن گواهینامه تنها پیش نیاز صدور کد فعالیت بوده و صدور آن و مجوز فعالیت برای متقاضیان، مشروط به احراز شرایط مندرج در ضوابط ابلاغی به استان‌ها و قبولی در مصاحبه‌های تخصصی است.

مدت اعتبار گواهینامه فراگیران دوره‌های ارزیاب و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری را پنج سال می باشد و ضروری است فراگیران پس از اتمام این مدت در دوره بازآموزی کارشناس ارزیاب و مدیرفنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری شرکت کنند.

طول دوره:

فراگیران دوره ارزیاب در مجموع  40 ساعت آموزش می بینند، در واقع این دوره  شامل 12 ساعت عمومی و 28 ساعت تخصصی شامل 18 ساعت نظری و 10 ساعت عملی  خواهد بود.

فراگیران مدیر فنی علاوه بر 40 ساعت آموزش‌ باید دوره ارزیاب 10 ساعت دروس تخصصی شامل شش ساعت نظری و  چهار ساعت عملی را طی کنند.

بازار کار: ارزیابان در شرکت های عامل تطبیق می توانند مشغول به کار شوند.

سر فصل های دوره کارشناس ارزیاب تاسیسات گردشگری:

طی این دو دوره سرفصل‌هایی مانند آشنایی با مفاهیم وقوانین مرتبط با تاسیسات گردشگری، اصول فرایند ارزیابی و آشنایی با ضوابط و فرایندهای اجرای طرح، تشریح ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی، تکنیک‌های ارزیابی، اصول حرفه‌ای ارزیابی  … آموزش داده می‌شود.

-تشریح ضوابط ارزیابی و درجه بندی

-تکنیک های ارزیابی

-کارگاه مغایرت نویسی

-کارگاه رفع مغایرت

-آشنایی با مفاهیم و قوانین مرتبط با تاسیسات گردشگری

– اصول فرآیند ارزیابی و آشنایی با ضوابط و فرآیند های اجرای طرح

 -کارگاه عملی و انجام بازدید میدانی

اهداف دوره

توسعه استاندارد سازی و افزایش کیفیت خدمات در صنعت هتلداری
تفسیر استاندارد های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور درصنعت هتلداری
تفسیر استاندارد های سازمان ملی استاندارد ایران در صنعت هتلداری
تسهیل استقرار برنامه های ارزیابی و تهیه چک لیست های ارزیابی
توانا ساختن فراگیران جهت برنامه ریزی، اجرا و گزارش نویسی ممیزی هایشخص اول و خود ارزیابی
نحوه تصدیق اقدامات اصالحی و اقدامات پیشگیرانه و پیگیری آنها
ایجاد بهبود با انجام ارزیابی های داخلی و خارجی دارای ارزش افزوده
هدایت هتل ها برای ایجاد استاندارد سازی و تعمیم و توسعه آن در هتل ها
اقدامات زیست محیطی مورد تمرکز در هتل ها
افزایش دانش و مهارت فراگیران

هدف از تدوین و ابلاغ این دوره‌ تربیت نیروی ارزیاب و مدیرفنی طرح تطبیق به عنوان یکی از شرایط دریافت کد ارزیاب و مدیرفنی، مطابق با دستورالعمل ارزیابی و تایید صلاحیت کارشناسان فرایند ارزیابی طرح تطبیق و شیوه‌نامه درجه‌بندی تاسیسات گردشگری می باشد.

گواهی شرکت در دوره از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری اعطا می شود و قابل ترجمه و استفاده در سایر کشورهاست.

مدارک لازم جهت ثبت نام دوره کارشناس ارزیاب تاسیسات گردشگری:

1-چهار قطعه عکس 3*4

2- فتوکپی کارت ملی 2 برگ

3- فتوکپی شناسنامه ۲ سری (تمام صفحات)

4- فتوکپی مدرک تحصیلی ۲ برگ

قوانین آوا پارسه

حداکثر غیبت در هر کلاس درس یک جلسه ،غیبت مازاد بر حد مجاز موجب محرومیت از شرکت در امتحان درس مربوطه در همان ترم خواهد بود.

-موجه بودن غیبت با مدیریت و یا مسئول امور آموزشی مرکز است.

-دریافت نمره کمتر از 12 موجب مشروط شدن درآن درس میگردد.

-داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی برای دوره مدیریت تاسیسات گردشگری ، کارشناس ارزیاب تاسیسات گردشگری و مدیرفنی طرح تطبیق الزامی است ،در صورت عدم ارئه هیچگونه مدرکی داده نخواهد شد.