🟢بمناسبت هفته گردشگري

❇️کارگاه حضوري کاربردی(رايگان)

❇️اهميت و حفظ جنگلهاي هيركاني، بعنوان دومين اثر طبيعي ميراث جهاني

❇️مدرس : دكتر بهرام ناصري

❇️شنبه : 17 مهرماه 1400

❇️زمان حرکت: 10 صبح از موسسه

🟢جهت اطلاعات بیشتر با موسسه آوا پارسه تماس حاصل نمائید.