قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیرفنی دفاتر مسافرتی

هم اکنون نمرات آزمون جامع در پرتابل شخصی دانشجویان در سامانه http://edutourism.ichto.ir  قابل رویت می باشد.