موزه های ملی و گلستان صاحب تابلوهای هدایت کننده می شوند.

//موزه های ملی و گلستان صاحب تابلوهای هدایت کننده می شوند.

معاون میراث فرهنگی کشور از نصب تابلوهای هدایت کننده و معرفی در موزه های ملی و گلستان برای گردشگران داخلی و خارجی خبر داد.

محمدحسن طالبیان در گفت و گو با «ایرنا» تاکید کرد: «در عرصه و حریم مجموعه جهانی کاخ موزه گلستان و موزه ملی، ضعف و اشکالات زیادی از نظر ناکافی بودن تابلوهای معرفی وجود دارد. به زودی دست کم برای حریم این دو موزه نصب تابلوهای هدایت کننده و معرفی مجموعه انجام خواهد شد.»موزه های ملی و گلستان صاحب تابلوهای هدایت کننده می شوند

وی تاکید کرد: «معتقدیم معرفی خوب اماکن تاریخی و میراثی، بدون آمادگی مجموعه مسوولان مرتبط ممکن نیست. معرفی اماکن تاریخی و ارزشمند شهر و جانمایی تابلوهای راهنما باید به عهده شهرداری های هر شهر باشد.»

معاون میراث فرهنگی کشور، پیاده سازی محوطه و معابر اطراف کاخ گلستان را محصول همین گفت و گو دانست و گفت: «ما مدتی با شهرداری درباره محدوده حریم و عرصه کاخ گلستان صحبت کردیم و نتیجه خوبی از این مشارکت گرفتیم.»

۱۳۹۶-۳-۹ ۰۶:۱۱:۵۵ +۰۰:۰۰