مدارک لازم جهت ثبت نام دوره مدیریت رستوران داری :

1.عکس پرسنلی 3.4     4 قطعه

2.فتوکپی شناسنامه 2برگ (تمام صفحات)

3.فتوکپی کارت ملی 2برگ

4.اصل وفتوکپی مدرک تحصیلی 2برگ (دیپلم و بالاتر)

جایگاه شغلی : اشتغال در رستورانها و تالارها به عنوان میزبان ؛ سرمیزبان و پس از کسب تبحر و تسلط کاری و طی دوره های تکمیلی سمت مدیر تشریفات در هتلها ؛ رستورانها ؛ سازمانها ؛ ارگانها و نهادهای دولتی وخصوصی .

هدف دوره : آشنایی فراگیران با هر یک از بخشهای مختلف رده های مشاغل پذیرایی و میزبانی رستورانها و دیگر واحدهای پذیرایی ؛ آشنایی با روشهای مختلف پذیرایی و وظایف مدیران تشریفات ؛ ایجاد همخوانی و تشریح و تفهیم وظایف اختصاصی میزبانان با توجه به سیستم کاری محل خدمت ؛ انتظارات و الزامات مورد در خواست سازمان مطبوع ؛ برنامه ریزی پرسنلی .

محتوای دوره :

1- تاریخچه رستوران و پذیرایی و وظایف میزبان.

2- بخش غذا و نوشابه در رستوران وتالار.

3-مهارت های فردی و ارتباطی.

4- روشهای سرویس دهی.

5- آشنایی عمومی با منو و رسپی غذاهای گوناگون و نوشیدنیها.

6- وسایل و لوازم پذیرایی و مصرف غذا

7- چیدمان میز

8- ایمنی ؛ بهداشت و پیشگیری از حوادث

9- مهارت های مهمانداری.
10- آشنایی با محیط رستوران.

توجه: دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم؛ علاقه مندی به مشاغل خدماتی و پذیرایی ؛ خوشرویی و اعتماد به نفس ؛ دارا بودن خلاقیت و ابتکار عمل ؛ برخورداری از سلامت جسمی و روحی ؛ روحیه خستگی ناپذیر ؛ دارا بودن تناسب اندام و مشخصات فیزیکی قابل قبول ؛ دارا بودن میزان تحصیلات مناسب جهت تصدی هر یک از سمتهای مرتبط .

طول مدت دوره : 5الی 6 ماه می باشد. پس ازقبولی در آزمون ها گواهینامه مربوطه ازطرف وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری صادرخواهدشد.