📣قابل توجه متقاضیان مصاحبه زبان انگليسي
🌀با توجه به برنامه ریزی هاي صورت گرفته از دفتر مطالعات آموزش گردشگری، آزمون شفاهي مصاحبه زبان انگلیسی دوره های آموزشی مدیریت فنی دفاتر و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی طبق روال گذشته بر اساس زمانبندی ذیل صورت خواهد گرفت.
🔵 زمان مصاحبه: دوشنبه مورخ ١٤٠٠/٠٧/١٩
🌀مکان مصاحبه: موسسه آوا پارسه

🔵ساعت: ٨:٠٠ صبح الی ۱۲ظهر
🌀خواهشمند است بعد واريزي تصوير فيش را به شماره موسسه ٠٩٣٦٧٢١٤٦٥٦ جهت ثبت نام تلگرام نمایید.
یادآوری میشود شهریه انجام جهت مصاحبه زبان طبق مصوبه سازمان مبلغ هفتصد هزار ریال (هفتاد هزار تومان ) می باشد که می بایست توسط فراگیران به شماره کارت
۶۱۰۴-۳۳۷۷-۹۵۹۵-۳۲۵۴  به نام آقای گرایلی واریز شود تا در اختیار سازمان قرار گیرد.
🔵به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت آزمون الزامي است.