لوح های آماده دوره توانمند سازی راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی

/, تورها وکارگاه های آموزشی/لوح های آماده دوره توانمند سازی راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی

اسامی لوح های آماده دوره توانمندسازی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

1.علی کاکویی 2. بهرام کاکویی 3. حامد کهرودی 4. سعید کمانگری 5. سلما هادی زاده 6. زهرا صادقی 7. زینب رضایی 8. مرسانا موسوی 9. خدیجه پارسایی 10. شکوه سادات امام 11. ناهید فرهادنیا 12. هدی صادقی 13. پیمان قاسمیان 14. پارسا سپهری 15. راضیه هادی پور 16. مرضیه محمد خانی عمران 17. صغری فرهادی 18. ساعد فرج نژاد 19. فاطمه خنده کیش 20. مریم دارستانی فراهانی 21. عباسعلی صبوری 22. محمد منادی 23. مریم درخشان 24. مرضیه مهدی زاده 25. علیرضا پورمرادی 26.ندا رضایی 27. ابوالفضل شریعتی نژاد 28. مجید اسماعیل پور نوسر 29. هانیه صفری 30. ملیکا صناعت 31. وجیهه جعفری 32. هانی قلبی 33. ماهان بقایی 34. امیرمحمد اخوان راد 35. مریم صادقی 36. محمد رضا اردشیریان 37. حسن محسنی 38. اسعد عزیزجلالی 39. الیاس عرب 40. نسا محمد زاده 41. کاظم حسن پور 42. میلاد زاهدی 43. الهام اشرفی 44. محدثه قاسمی آتی 45. زینب دلفری 46. عسل رمضانی 47. امیرحسین دلروز 48. ناهید قلعه نویی 49. زینب سیفی 50. محمد جعفری 51. سحرآقاجان نسب52.دانیال رضایی 53. محمود امامی 54. محمدفرهنگ فر 55.محمدحسین قاضی زاده 56. مسعود حسین زاده 57. مرتضی حاجی زاده

photo_2018-07-17_10-14-43

۱۳۹۷-۴-۲۵ ۰۴:۵۹:۵۵ +۰۰:۰۰