آخرین خبرها

لوح های آماده دانشجویان

۱۸ اسفند ۹۷

مدیریت هتلداری  

۱-صغری آقایی ۲-سالار امیدچناری

راهنمایان بلدمحلی 

۱-زهرا عبداله زاده ۲-امیر صابری ۳-افسانه مرادی ۳-قاسم آقارضایی ۴-لیلا حسین زاده

روابط عمومی در هتل

۱-فرشته معصومی ۲-سیدعلی چناری ۳-علی جهانی ۴-عزیزاله براق جم ۵-حسن طاهایی ۶-محمدمهدی خورسندی ۷-سیدجواد میری ۸-سیداسماعیل حسینی ۹-سیدربیع میری ۱۰-حمید صدیقی ۱۱-وحید جعفری ۱۲-صابر طاهایی ۱۳-فیروز دامچی ۱۴-حشمت اله دامیار ۱۵-محبوبه شجاعی ۱۶-علی اصغر جعفریان ۱۷-عباس نصراله پور ۱۸-امیر عابدینی ۱۹-صفر تقی تبار ۲۰-امیرحسین یکتا ۲۱-سیدمحمد حسین زاده ۲۲-عباس ماهیگیر ۲۳-سیدامید چناری ۲۴-سیدباقر قریشی ۲۵-مهرداد دامچی ۲۶-شعبانعلی دامچی ۲۷-فرهاد منصورپور ۲۸-غلامرضا رشیدی ۲۹-شهرام یزدانی چراتی ۳۰-سیدعبداله ضیابخش ۳۱-حسین کرامت پور ۳۲-عین اله سمیعی ۳۳-علیرضا خدادادنژاد ۳۴-غلامحسین نخودیان ۳۵-محمدرضا شیخی ۳۶-یوسف نیک خصال ۳۷-عباسعلی حقیقی ۳۸-منوچهر حسن زاده ۳۹-محمد مهدی پور ۴۰-کیومرث شاکریان ۴۱-اسماعیل خواجه کلایی ۴۲-حسین صدیقی ۴۳-صمد علیزاده ۴۴-جواد واثقی راد ۴۵-محمدرضا واثقی راد ۴۶-هادی اسماعیل پور ۴۷-علی اکبر جیرسرایی ۴۸-شعبان گیلانی ۴۹-سیدجواد چناری ۵۰-محمدچمنی ۵۱-رامین ببری ۵۲-فیض اله اسدی ۵۳-محمدعلیزاده ۵۴-یحیی فلاح منش ۵۵-شهرام صیادشمالی ۵۶-عظمت محمدی نسب ۵۷-رضا محمدعلیزاده ۵۸-سیدرضا اجاق ۵۹-سیدمحمود صالحی ۶۰-حمیدرضا عباس آبادی ۶۱-علی اصغر قلی زاده فلاح ۶۲-علی علیجانی ۶۳-آذر ذبیحی زاده ۶۴-غلامعلی اکرم ثامی ۶۵-سهراب ضیابخش ۶۶-حمیدجهانیان ۶۷-زهرا ابونی درزی ۶۸-علی اکبر اسماعیل پور ۶۹-تحمد احمدی ۷۰-اعظم سریر ۷۱-حسن ابونی درزی ۷۲-پیام اسدی ۷۳-شیوا السادات رضایی مقدم ۷۴-مهدی روحی نتاج ۷۵-مسعود بندری ۷۶-جمال خمسه ۷۷-امیر مصیبی ۷۸-ابوذر عبدی

———————————————————————————————————————————————————-

۲۹ مرداد ۹۷

مدیریت فنی بند ب

۱-المیرا کامران چرندابی ۲- رضا عباسپور کنی ۳- اکبر یاسری ۴-سعید کمانگری

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

۱-فرزاد رادفر ۲-مجید اسماعیل پور نوسر۳-حمیدرضا نیک پی ۴-هانی قلبی ۵-مرتضی رضانیا

———————————————————————————————————————————————————————-

۲۰ مرداد ۹۷

مدیریت فنی بند ب

۱-لیلا جمشیدی ۲- شبنم رضایی دار سرا ۳- نسیم امیری ۴-ساعد فرج نژاد قادی ۵-پریسا رضانیا ۶-شونا سجادی ۷-مهشید ناسوتی ۸-مهرداد حسین زاده ۹- بدری السادات زاهدی ۱۰- مریم اسماعیلی ۱۱- سهراب عبدالهی لاشکی

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

۱-فرشته حبیب زاده ۲-سارا جلیلی ۳-مهرداد خراسانی ۴-محمد اکبرزاده ۵-زهرا قاسمی ۶-شبنم رضایی دارسرا


۲۵ تیر ۹۷

اسامی لوح های آماده دوره توانمند سازی مدیران فنی دفاترمسافرتی

۱-محمدجعفری ۲- اسعد عزیز جلالی ۳- روزیتا رضاپور جدیدی ۴-عیسی عباسی ۵- الهام صبوری ۶-فرشته کاظمی نوا ۷- فاطمه خانپور ۸-صغری فرهادی ۹-دلارام شعبانی ۱۰-زهرا صادقی ۱۱-سیده هانیه حسینی ۱۲-سیده مرسانا موسوی ۱۳-مرضیه مهدی زاده اردکانی ۱۴-سلما هادیزاده ۱۵-راضیه شفیعی ۱۶-الیاس عرب ۱۷-محمودامامی ۱۸-دانیال رضایی ۱۹-پیمان قاسمیان ۲۰-مرضیه محمدخانی عمران ۲۱- سید محمد حسین زاده ۲۲- سید امین مطهری ۲۳- ابوالفضل شریعتی نژاد ۲۴- امیرحسین دلروز ۲۵- عباسعلی صبوری ۲۶- خدیجه پارسایی ۲۷- علیرضا پورمردادی ۲۸- سعید کمانگری

اسامی لوح های آماده دوره توانمندسازی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

۱-علی کاکویی ۲- بهرام کاکویی ۳-حامد کهرودی ۴-سعید کمانگری ۵-سلما هادی زاده ۶- زهرا صادقی ۷- زینب رضایی ۸- مرسانا موسوی ۹- خدیجه پارسایی ۱۰- شکوه سادات امام ۱۱- ناهید فرهادنیا ۱۲- هدی صادقی ۱۳- پیمان قاسمیان ۱۴- پارسا سپهری ۱۵- راضیه هادی پور ۱۶- مرضیه محمد خانی عمران ۱۷- صغری فرهادی ۱۸- ساعد فرج نژاد ۱۹- فاطمه خنده کیش ۲۰- مریم دارستانی فراهانی ۲۱- عباسعلی صبوری ۲۲- محمد منادی ۲۳- مریم درخشان ۲۴- مرضیه مهدی زاده ۲۵- علیرضا پورمرادی ۲۶-ندا رضایی ۲۷- ابوالفضل شریعتی نژاد ۲۸- مجید اسماعیل پور نوسر ۲۹- هانیه صفری ۳۰- ملیکا صناعت ۳۱- وجیهه جعفری ۳۲- هانی قلبی ۳۳- ماهان بقایی ۳۴- امیرمحمد اخوان راد ۳۵- مریم صادقی ۳۶- محمد رضا اردشیریان ۳۷- حسن محسنی ۳۸- اسعد عزیزجلالی ۳۹- الیاس عرب ۴۰- نسا محمد زاده ۴۱- کاظم حسن پور ۴۲- میلاد زاهدی ۴۳- الهام اشرفی ۴۴- محدثه قاسمی آتی ۴۵- زینب دلفری ۴۶- عسل رمضانی ۴۷- امیرحسین دلروز ۴۸- ناهید قلعه نویی ۴۹- زینب سیفی ۵۰- محمد جعفری ۵۱- سحرآقاجان نسب۵۲-دانیال رضایی ۵۳- محمود امامی ۵۴- محمدفرهنگ فر ۵۵-محمدحسین قاضی زاده ۵۶- مسعود حسین زاده ۵۷- مرتضی حاجی زاده

——————————————————————————————————————————————————————-

۲۹ خرداد ۹۷

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

۱-لیلا پناهی ۲-زهرا قلعه مفرد ۳-فرشته یوسفیان ۴-ندا رضایی ۵-حیدر آقا گلی عباس تبار ۶-رضا فتاحی ۷-مهرآفرین حیدری پور

مدیریت فنی دفاتر مسافرتی

۱-فرشته یوسفیان ۲-ندارضایی ۳-پروانه زاغی تبار ۴-زهرا اکبری ۵-مستانه طباطبایی

مدیریت هتلداری

۱-هانیه ربیعی ۲-روح الله مقصودی ۳-مرتضی راعی نبی کندی ۴-نسیبه طالبی پور ۵-آزاده اردشیریان ۶-علیرضا رحیم زاده منش ۷-کوروش چامه سرا

آشپزی ایرانی وفرنگی

۱-احمدگری ۲-ابوذر توسلی ۳-مرتضی راعی نبی کندی ۴-امید دهقان ۵-مریم دیلم ۶-علی اعظم رضائیان ۷-مسعود کیاکجوری

——————————————————————————————————————————————————————-

۲۰ خرداد۹۷

مدیریت هتلداری

۱-نادرنجف پورکناری ۲-احمدحسین پورسوته ۳-پیمان قاسمیان صاحبی ۴-دانیال رضایی ۵-ابوالفضل شریعتی نژاد ۶-محمود امامی ۷-الیاس عرب ۸-مرضیه مهدی زاده ۹-مریم سوقندی ۱۰-هانیه صفری ۱۱-مریم تورانی