راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی

1- راضیه هادی پور دیوکلایی 2- خدیجه پارسایی 3- شیوا شعبان زاده 4- مینا یوسفی

 

مدیریت فنی دفاتر مسافرتی و جهانگردی

1- سالار امیری چناری 2- خدیجه پارسایی 3- زینب خراسانی کردکلایی 4- نسیم هاشمی مقدم 5- اعظم فتاحی 6- فرشید داداش پور 7- المیرا خواجه زاده 8- محمد ابراهیم پور تدین 9- فرانک سادات یوسفی 10- فریبرز عطاری نژاد 11- مریم فغانی ماکرانی 12- سعید علیخانی 13-حسین ابراهیم پورتدین

جهانگردی و هتلداری پیشگامان آوا پارسه