اسامی لوح های آماده دانشجویان

دانشجویان شیرنی پزی و قنادی تخصصی

1- مائده محمدی 2- بدری منصوری 3- مریم حسن پور چرمچی 4- فاطمه شکری 5- سهیلا کامیاب 6- آسیه صالح نژاد 7- شیرین جمشیدی 8- لاله نیکو 9- فرزانه نورانی 10- فاطمه شکری کلوسا

دانشجویان آشپزی ایرانی وفرنگی

1- علی اکبر نقوی آبندانکشی 2- مریم دیلم 3- نسیم شهابی 4- علیرضا کیانی 5- مرضیه قاسمیان سورنی 6- سیامک ندایی 7- حسن رضانیارمی