قابل توجه کلیه فرگیران دوره راهنمایان، مدیریت فنی ومدیریت هتلداری

//قابل توجه کلیه فرگیران دوره راهنمایان، مدیریت فنی ومدیریت هتلداری

به اطلاع فراگیران محترم می رساند دوره آموزشی محاوره زبان انگلیسی ویژه راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی، راهنمایان طبیعت گردی، راهنمایان بلد های محلی، مدیریت فنی دفاترمسافرتی وجهانگردی ومدیریت هتلداری

مدت کلاس: 20 جلسه

روزهای کلاس های هفته:

1-  راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی                             شنبه ها         از ساعت 13 الی 14

2- راهنمایان طبیعت گردی و راهنمایان بلدهای محلی       شنبه ها         از ساعت 13 الی 14

3- مدیریت فنی دفاتر مسافرتی و جهانگردی                یکشنبه ها        ازساعت 13 الی 14

4- مدیریت هتلداری                                            سه شنبه ها       از ساعت 12 الی 13

 

۱۳۹۵-۶-۱۰ ۱۷:۰۳:۱۲ +۰۰:۰۰