قابل توجه متقاضیان مصاحبه زبان انگليسي

با توجه به برنامه ریزی هاي صورت گرفته از دفتر مطالعات آموزش گردشگری، آزمون مصاحبه زبان انگلیسی دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریت فنی دفاتر و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی طبق روال گذشته (فقط مصاحبه) بر اساس زمانبندی ذیل صورت خواهد گرفت.

زمان مصاحبه: روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۰
مکان مصاحبه: آواپارسه
ساعت: ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ظهر
خواهشمند است بعد واريزي تصوير فيش را به موسسه جهت ثبت نام تلگرام نمایید.
یادآوری میشود شهریه انجام جهت مصاحبه زبان طبق مصوبه سازمان مبلغ سیصد هزار ریال (سی هزار تومان ) می باشد که می بایست توسط فراگیران به شماره کارت
۶۱۰۴-۳۳۷۷-۹۵۹۵-۳۲۵۴
به نام آقای گرایلی واریز شود تا در اختیار سازمان قرار گیرد.
به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت آزمون شفاهی ضروری است.

موسسه جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه