📣قابل توجه متقاضیان مصاحبه زبان

با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته از دفتر مطالعات آموزش گردشگری، آزمون مصاحبه زبان انگلیسی دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریت فنی دفاتر و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی بر اساس زمانبندی ذیل صورت خواهد گرفت

♦️زمان مصاحبه: روز دو شنبه مورخ 98/9/18

♦️ساعت :8 صبح الی 11

جهت ثبت نام تماس حاصل نمایید 01144294424

📣شهریه انجام مصاحبه زبان انگلیسی طبق مصوبه سازمان مبلغ سیصدهزار ریال(معادل سی هزار تومان) می باشد که می بایست توسط فراگیران به شماره کارت 6104337795953254 واریز شود و عکس از فیش واریزی به شماره تلگرام 09383054891 ارسال گردد.

♦️همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت آزمون شفاهی ضروری است.

www.avaparse.ir