قابل توجه متقاضیان آزمون جامع اسفند98

متقاضیان آزمون جامع هم اکنون می توانند وارد پرتابل شخصی خود در سامانه آموزش گردشگری ( www.edutourism.ichto.ir) شده و درخواست شرکت در آزمون دهند.

مهلت ثبت نام :از روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 لغایت روز چهارشنبه مورخ 98/11/30

جهت دریافت فایل راهنمای ثبت نام آزمون جامع به قسمت خدمات آموزشی سایت رجوع نمایید.