قابل توجه فراگیران مدیرفنی و راهنمایان که جهت شرکت در آزمون جامع بهمن ماه، مبلغ ثبت نام را واریز نمودند به اطلاع می رسانیم تا روز پنجشنبه مورخ 95/11/21 مهلت دارند جهت تکمیل فرایند ثبت نام و آپلود مدارک از طریق مراجعه به نشانی www.ichto.ir بخش خدمات الکترونیک زیر مجموعه گردشگری (سیستم ثبت نام آزمون جامع ) اقدام لازم به عمل آید، در صورت عدم تکمیل فرایند ثبت نام داوطلبان از شرکت در آزمون جامع محروم می گردند. جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه.