قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

/, دوره کوتاه مدت/قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

شنبه مورخ 96/4/31 ساعت 14 درس موزه داری، ساعت 16 درس شناخت صنعت ارائه میگردد.

جهانگردی و هتلدار ی آوا پارسه

۱۳۹۶-۴-۳۱ ۱۱:۲۶:۴۳ +۰۰:۰۰