احتراماً فراگیرانی که محل سکونتشان استان دیگری بوده و خواهان شرکت در آزمون مردادماه در استان خود می‌باشند، خواهشمند است تا روز یکشنبه مورخ 1400/4/27 به مؤسسه به صورت کتبی اعلام نمائید.
موسسه آموزش بين المللي آوا پارسه
☎️   011-44294424