سه شنبه مورخ 98/8/21

ساعت 14 الی 18 درس فناوری اطلاعات و ارتباطات در هتلداری

ارائه می گردد.

Related image