قابل توجه دانشجویان مدیریت هتلداری

/, دوره کوتاه مدت/قابل توجه دانشجویان مدیریت هتلداری

سه شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۵

ساعت ۱۴ درس تکنولوژی در هتل

ساعت ۱۶ درس رفتارسازمانی در هتل ارائه می گردد.

۱۳۹۸-۶-۲۱ ۰۶:۴۴:۱۵ +۰۰:۰۰