قابل توجه دانشجویان مدیریت فنی

//قابل توجه دانشجویان مدیریت فنی

کلاس آشنایی با مقاصد گردشگری مورخ 95/6/28 برگزار نمی گردد.

۱۳۹۵-۶-۲۸ ۰۸:۴۸:۳۵ +۰۰:۰۰