یکشنبه

ساعت 14 درس سرپرستی گشت ها

ساعت 16 درس صدور وفروش بلیط.

 

هتلداری و جهانگردی پیشگامان آوا پارسه