قابل توجه دانشجویان مدیریت فنی دفاتر مسافرتی (بند ب )

//قابل توجه دانشجویان مدیریت فنی دفاتر مسافرتی (بند ب )

یکشنبه مورخ96/1/20 ساعت 14 کلاس ها برگزار می گردد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه

۱۳۹۶-۱-۱۹ ۰۴:۴۴:۰۵ +۰۰:۰۰