احتراما به اطلاع می رساند، همزمان با گذراندن دوره های ذکر شده خواهشمند است

جهت دریافت فرم کارورزی از موسسه به آژانس مسافرتی و هتل مربوطه اقدام نمائید.