قابل توجه دانشجویان مدیرفنی

//قابل توجه دانشجویان مدیرفنی

یکشنبه:

ساعت 14 درس شناخت صنعت گردشگری

ساعت 16 درس سرپرستی گشت ها

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه

۱۳۹۶-۵-۱۵ ۰۶:۵۶:۴۵ +۰۰:۰۰