احتراماً جهت برگزاری مصاحبه زبان انگلیسی روز پنجشنبه مورخ 99/12/14 از ساعت 8 الی 11 صبح در محل سالن اجتماعات اداره کل استان برگزار می گردد.

ضمناً برگزاری مصاحبه برای کلیه فراگیران داوطلب که تمایل به آن را دارند با  تأئید مؤسسه بلامانع است و هزینه پرداخت مصاحبه در اداره کل قابل پرداخت می باشد.

آدرس محل برگزرای آزمون : ساری- میدان امام – بلوار جام جم – اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری

ضمناً به همراه داشتن یک مدرک شناسایی معتبر عکس دار الزامی می باشد.