قابل توجه دانشجویان راهنمایان

شنبه  مورخ ۲۳ شهريور

از ساعت۱۴ الي ۱۸ درس شناخت صنعت گردشگري ارائه مي گردد.

قابل توجه دانشجویان مدیرفنی

یکشنبه مورخ ۲۴ شهریور

ساعت۱۴ الی ۱۶ درس قوانین و مقررات گردشگری

ساعت ۱۶الی ۱۸ درس زبان تخصصی ارائه می گردد.