تور آموزشی 1 روزه شهر تاریخی بهشهر

بازدید از غارهای تاریخی هوتو و کمربند، محوطه تاریخی گوهر تپه و عباس آباد، بوستان ملت

تاریخ برگزاری تور: جمعه 22 اردیبهشت ماه

خواهشمنداست جهت اطلاعات بیشتر با شماره 44294424 تماس حاصل نمائید.

هتلداری جهانگردی پیشگامان آوا پارسه