قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی

//قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی

شنبه مورخ 96/1/19 ساعت 14 کلاس ها برگزار می گردد.

 

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه.

۱۳۹۶-۱-۱۵ ۰۹:۴۶:۲۵ +۰۰:۰۰