قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی ومدیرفنی بند ب

داوطلبان شرکت در آزمون جامع نسبت ب دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام فرمایید.
به همراه داشتن پرینت کارت برای ورود ب امتحان الزامی می باشد.تمامی اطلاعات مورد نیاز آزمون جامع از قبیل ساعت و مکان امتحان در کارت ورود به جلسه درج شده است

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از سایت زیر

http://edutourism.ichto.ir