قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

//قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

قابل توجه دانشجویان  راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۶

ساعت ۱۴ درس هنر و معماری ایران و جهان

ساعت ۱۶ درس شناخت صنعت گردشگری ارائه می گردد.

 

۱۳۹۸-۶-۲۱ ۰۶:۳۱:۳۵ +۰۰:۰۰