قابل توجه دانشجویان  راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۶

ساعت ۱۴ درس هنر و معماری ایران و جهان

ساعت ۱۶ درس شناخت صنعت گردشگری ارائه می گردد.